Steps

“Wahai Tuhan Kami! Utuslah kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat dan mengajarkan mereka isi kandungan Kitab serta Hikmat kebijaksanaan dan membersihkan mereka (dari syirik). Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana”. (2:129)

0 Comments:

Post a Comment