VMOSA: You cannot will unless God wills


Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya. (2:9)

Jika ada di antara kamu dua puluh yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan dua ratus orang; dan jika ada di antara kamu seratus orang, nescaya mereka dapat menewaskan seribu orang dari golongan yang kafir, disebabkan mereka orang-orang yang tidak mengerti. (8:65)

Natural Person (Soul's Integrity)

Garis panduan Quran dalam meletakkan kepercayaan dan kaedah membina komuniti untuk pelihara diri dan keluarga:

Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri (13:11) Sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tidak memahami dengannya, dan yang mempunyai mata tidak melihat dengannya dan yang mempunyai telinga tidak mendengar dengannya; mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai. (7:179)


Gandhi — 'I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet.'


Rumi — 'Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself.'
“Turutlah apa yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu dan janganlah kamu menurut pemimpin-pemimpin yang lain dari Allah; (tetapi sayang) amatlah sedikit kamu mengambil peringatan” (7:3)

Pengenalan
Sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar (29:45) Kami wahyukan kepada Musa serta saudaranya “Hendaklah kamu berdua mendirikan rumah-rumah di Mesir untuk menempatkan kaum kamu... ...dan jadikanlah rumah-rumah kamu tempat sembahyang, serta dirikanlah sembahyang di dalamnya ... ...dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman (bahawa mereka akan diselamatkan dari kezaliman Firaun dan kaumnya)”. (10:87) “Pergilah kepada Firaun (Court), sesungguhnya ia telah melampaui batas!” (20:24) Sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk (2:45) Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya?

(menentang revoulusi 4IR bertujuan menghapuskan semua spesis manusia sebenar sejak 200,000 tahun dahulu)

(depopulasi melalui undang-undang pembunuhan beramai-ramai secara memindahkan "nyawa" ke "artificial intelligence")

Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan rasulNya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan ugama Allah dengan harta benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui. (Dengan itu) Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam Syurga ” Adn “. Itulah kemenangan yang besar. Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang cepat. Dan sampaikanlah berita yang mengembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman! Jadikanlah diri kamu pembela-pembela Allah sebagaimana Nabi Isa ibni Maryam berkata kepada penyokong-penyokongnya itu: “Siapakah penolong-penolongku kepada Allah?” Mereka menjawab: “Kamilah pembela-pembela Allah!” Maka sepuak dari kaum Bani Israil beriman, dan sepuak lagi kafir. Lalu Kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka menjadilah mereka orang-orang yang menang. (61:10-14)


The system of al-Masjid (fresh water) al-Haraam (sea water)

Nabi Musa berkata “Wahai Tuhan! Sesungguhnya aku tidak dapat menguasai selain daripada diriku sendiri dan saudaraku; oleh itu pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik itu”. (5:25)


Dia lah Tuhan yang telah mengalirkan dua laut berdampingan, yang satu tawar lagi memuaskan dahaga, dan yang satu lagi masin lagi pahit; serta Ia menjadikan antara kedua-dua laut itu sempadan dan sekatan yang menyekat percampuran keduanya. (25:53); ...willingly or unwillingly (3:83) You cannot will it unless God wills (76:30, 3:179)

 1. PROBLEM
  • Membina komuniti yang dapat membawa kebaikan kepada diri dan keluarga
 2. REACTION
  • Membangunkan masyarakat "jati diri"
 3. SOLUTION
  • Isu utama
   1. Vision: Stand up for human/natural rights
   2. Mission: Civil disobedience against:
    1. Constitutional crisis (The Great Reset)
    2. Humanitarian crisis (4IR)
    3. Governmental crisis (Totalitarianism)
   3. Objective
    1. Natural rights/justice
    2. Naturalist Community
    3. Naturalist Interpretation Methodology
   4. Strategy
    1. Blood contamination (genocide)
    2. Proof of "infection" (bioterrorism)
    3. Prosecute all bioterrorists; Section 130K, 130C and 130T Penal Code
   5. Action plans
    1. Build community for natural rights
    2. Serve statutory notice
    3. Take criminal and civil actions; against the government, "individual" and institution.

  • Tawheed Surah 103; "WHO AM I?,"What defines me?," "What it means to be human?" : Katakanlah: “Wahai Ahli Kitab, marilah kepada satu Kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah / Sunnatullah, dan kita tidak sekutukan denganNya sesuatu jua pun; dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah / Sunnatullah”. Kemudian jika mereka barpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang Islam” (3:64)
VMOSA untuk SOUL'S INTEGRITY
 1. VISION: Maka orang-orang yang beriman kepadanya, dan memuliakannya, juga menolongnya, serta mengikut nur yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang berjaya. (7:157)
  Kaedah mengenalpasti "tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka (1:6-7)":

  Siapakah "...orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka..."? (7:68, 26:125/143/162/178/193, 44:18)

  “Sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat, lagi amanah” (28:26)

 2. MISSION: Memenuhi semua syarat berperingkat Surah 103 dalam soal "pemikiran" dan "perbuatan"

  • Step 1: Lengkapkan syarat "Iman" (3:64, 5:81)

   "I am human (soul's integrity)": Syarat pertama ialah beriman untuk menjadi manusia dalam soal 'mens rea/iman' dan 'actus reus/amal'. Ini beerti tidak bersifatkan 'binatang' atau campuraduk ideologi lain; "half truth is whole lies". Syarat tidak lengkap jika campuraduk ideologi lain atau politikal 3:28.

  • Step 2: Lengkapkan syarat "Amal" (16:51, 34:46)

   "Good people disobey bad laws": Syarat kedua ialah taubat nasuha, iaitu berjihad menegakkan kembali fitrah asal kejadian manusia. Tinggalkan semua ketakutan dan berdiri teguh sebagai manusia. Syarat tidak lengkap jika takut, ragu-ragu, tidak tetap pendirian atau berkeadaan “muzabzab” 4:143-146, 58:14-19.

  • Step 3: Lengkapkan syarat "Benar" (18:15, 12:108)

   "The greatest enemy of knowledge is the illusion of knowledge": Syarat ketiga ialah membuat keputusan berdasarkan "bukti nyata" (muhkamat), dan bebas daripada membicarakan pendapat, sangkaan, spekulasi, populariti dsbnya (mutasyaabihat). Syarat tidak lengkap jika tiada bukti nyata, cherry picking dan propaganda 17:36, 12:108, 10:66, 6:116, 26:221-227.

  • Step 4: Lengkapkan syarat "Sabar" (2:155-157, 7:156-158, 103, 90)

   "Context shapes who you are" : Syarat keempat ialah mengatur prioriti memelihara deen al-fitrah (cara hidup semulajadi 5:81, 11:17), kemudiannya soal memelihara nyawa 3:28, kemudiannya soal memelihara akal 4:82, kemudiannya soal memelihara keturunan 6:137, dan akhir sekali isu memelihara harta/kerjaya/kediaman 9:24 dsbnya; ""

   Allah berfirman: “Wahai Adam! Terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka”. Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman: “Bukankah Aku telah katakan kepada kamu, bahawasanya Aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?”. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat: “Tunduklah kepada Nabi Adam”. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan Iblis; ia enggan dan takbur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir. (2:33-34)

   Syarat tidak lengkap jika keputusan tanpa hikmah/tiada prioriti 10:39 39:17-18, membuta tuli atau berpolitik untuk: "Katakanlah: Jika ..."
   1. bapa-bapa kamu (leaders) dan
   2. anak-anak kamu (followers) dan
   3. saudara-saudara kamu (allies) dan
   4. isteri-isteri kamu (emotions) dan
   5. kaum keluarga kamu (tribes) dan
   6. harta yang kamu usahakan (career) dan
   7. perniagaan yang kamu bimbang akan merosot (assets) dan
   8. rumah-rumah kediaman yang kamu sukai (comfort zone, hobby, leisure)
    (jika semuanya itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan berjihad untuk ugamaNya (fitrah, "menjadi manusia"), maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya; kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (9:24)

    Adakah kamu menyangka, bahawa kamu akan dibiarkan padahal belum lagi terbukti kepada Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu dan yang tidak mengambil teman-teman rapat, selain daripada Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman? (9:16, 5:55, 58:22)

 3. OBJECTIVE: 22:78 Mengenal maqqam/darjat atau peringkat jati diri untuk membina komuniti:

  • Step 0: Tiada kiblat menjadi manusia/Politik
  • Step 1: Jati diri ⭐ 49:14 dan 4:65
  • Step 2: Jati diri ⭐⭐ 49:15 dan 4:146
  • Step 3: Jati diri ⭐⭐⭐ 8:2 dan 46:13-16
  • Step 4: Jati diri ⭐⭐⭐⭐ 56:10, 42:51-53, 41:30-31

 4. STRATEGY: Kaedah membangunkan diri dan masyarakat bertauhidkan "jati diri sebagai manusia".
   62:2, 3:164, 2:151
  • Step 0: Jauhi dan tinggalkan orang sebegini 3:28.
  • Step 1: Dicapai melalui Pengasingan (ت , taubat)
  • Step 2: Dicapai melalui Pematuhan (س , safa)
  • Step 3: Dicapai melalui Pengkajian (و , wilayah)
  • Step 4: Dicapai melalui Pemikiran (ف , fana)

 5. ACTION PLANS
  • Step 0: Tidak layak diberi kepercayaan/KHIANAT
  • Step 1: Diberi kepercayaan dalam "berkomuniti"
  • Step 2: Diberi kepercayaan "melaksanakan"
  • Step 3: Diberi kepercayaan "memutuskan"
  • Step 4: Diberi kepercayaan "menetapkan polisi"

   Rujuk sini untuk butiran halatuju mesyuarat

  • Bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila engkau telah berazam maka bertawakalah kepada Allah (3:159) Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (ialah) dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, kamu menghukum dengan adil 4:82/11:17/103 (ELSE, gugur). (4:58) Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran; dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. (5:8)
FORMULA: You can't walk with God and hold hands with Satan at the same time; "Syaitan-syaitan manusia dan jin, setengahnya membisikkan kepada setengahnya yang lain kata-kata dusta (propaganda) yang indah-indah (4IR) susunannya untuk memperdaya (great reset) pendengarnya" (6:112)  IF berjaya dunia dan akhirat
   THEN memenuhi syarat Surah 103
  ELSE gagal dunia dan akhirat 50:30
  IF memenuhi syarat Surah 103
   THEN ujian yang ringan; "Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh (Surah 103) – Kami tidak memberati diri seseorang melainkan sekadar yang terdaya olehnya... (7:42, 6:125, 29:41) Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk ugama yang mudah diterima oleh akal yang sihat. (87:8)
  ELSE Katakanlah: “Mahukah Kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya? (iaitu) orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan”. Merekalah orang-orang yang kufur ingkar akan ayat-ayat Tuhan mereka dan akan pertemuan denganNya; oleh itu gugurlah amal-amal mereka; maka akibatya Kami tidak akan memberi sebarang timbangan untuk menilai amal mereka, pada hari kiamat kelak. (18.103-105, 4:413-146, 5:81, 3:28)

JIKA beriman MAKA tiada keraguan: Berkata orang-orang yang yakin bahawa mereka akan menemui Allah: “Berapa banyak (yang terjadi) golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah; dan Allah bersama-sama orang-orang yang sabar”. (2:249) Misal bandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung-pelindung adalah seperti labah-labah yang membuat sarang; padahal sesungguhnya sarang-sarang yang paling reput ialah sarang labah-labah, kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan. (29:41) ELSE hipokrit.

F.E.A.R
 • False
 • Evidence
 • Appearing
 • Real

Wahai orang-orang yang beriman! Sesiapa di antara kamu berpaling tadah dari ugamanya (al-fitrah), maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Ia kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan Dia; mereka pula bersifat lemah-lembut terhadap orang-orang yang beriman dan berlaku tegas gagah terhadap orang-orang kafir, mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Yang demikian itu adalah limpah kurnia Allah yang diberikanNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya; kerana Allah Maha Luas limpah kurniaNya, lagi Meliputi PengetahuanNya. (5:54)

Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tergamak berkasih-mesra dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka itu Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka, dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadaNya; dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka tetap kekal di dalamnya. Allah reda akan mereka dan mereka reda akan nikmat pemberianNya. Merekalah penyokong-penyokong Allah. Ketahuilah! Sesungguhnya penyokong-penyokong Allah itu ialah orang-orang yang berjaya. (58:22)


  Kamu pula menjadi tiga puak (56:7)

 1. Dan puak pihak kiri; alangkah seksanya keadaan puak pihak kiri itu? (56:9) Kemudian Kami jadikan Al- Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang Kami pilih dari kalangan hamba-hamba Kami; maka di antara mereka ada yang berlaku zalim kepada dirinya sendiri (35:32)

  • (Peringatkanlah manusia) akan hari Kami bertanya kepada neraka Jahannam: “Adakah engkau sudah penuh? ” Ia menjawab: “Adakah lagi sebarang tambahan?” (50:30)

  • Dan jika engkau menurut kebanyakan orang yang ada di muka bumi, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah; tiadalah yang mereka turut melainkan sangkaan semata-mata, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. (6:116)

  • Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati tidak memahami dengannya, dan yang mempunyai mata tidak melihat dengannya dan yang mempunyai telinga tidak mendengar dengannya; mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang-orang yang lalai. (7:179)


   Kemudian Ia menyempurnakan kejadiannya, serta meniupkan padanya: roh ciptaanNya. Dan Ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, (supaya kamu bersyukur, tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur. (32:9)

   Sesungguhnya sejahat-jahat makhluk yang melata, pada sisi Allah, ialah orang-orang yang pekak lagi bisu, yang tidak mahu memahami sesuatupun (dengan akal fikirannya). (8:22) Dan bandingan orang-orang kafir samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari mendengar suara panggilan sahaja; mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta; oleh sebab itu mereka tidak dapat menggunakan akalnya. (2:171)

 2. Iaitu puak kanan/90/49:14-15/4:146; alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu? (56:8) Kemudian Kami jadikan Al- Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang Kami pilih dari kalangan hamba-hamba Kami; maka ... di antaranya ada yang bersikap sederhana (35:32)

  • Bagi puak kanan; iaitu sebilangan besar dari orang-orang yang terdahulu (sebelum Muhammad), dan sebilangan besar dari orang-orang yang datang kemudian (selepas Muhammad). (56.38-40)

  • Selain dari itu ia menjadi dari orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang. Merekalah golongan pihak kanan. (90.17-18)

  • Kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki amalan mereka, dan mereka pula berpegang teguh kepada Allah, serta mengerjakan ugama mereka dengan ikhlas kerana Allah, maka mereka yang demikian itu ditempatkan bersama-sama orang-orang yang beriman; dan Allah akan memberikan orang-orang yang beriman itu pahala yang amat besar. (4:146)

  • Orang-orang ” A’raab” berkata: ” Kami telah beriman”. Katakanlah: “Kamu belum beriman, tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu berkatalah sahaja: ` kami telah Islam ‘. Dan jika kamu taat kepada Allah RasulNya, Allah tidak akan mengurangkan sedikitpun dari pahala amal-amal kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar. (49:14-15)

  • “Wahai Ahli Kitab, marilah kepada satu Kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah / Sunnatullah, dan kita tidak sekutukan denganNya sesuatu jua pun; dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah / Sunnatullah”. Kemudian jika mereka barpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang Islam” (3:64)

  • Maka demi Tuhanmu! Mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau/22:78 hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka, kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. (4:65)

 3. Dan orang-orang yang telah mendahului/3:68/22:78/ 46:13-16 – yang akan mendahului/10:47 (56:10) Kemudian Kami jadikan Al- Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang Kami pilih dari kalangan hamba-hamba Kami; maka ... di antaranya pula ada yang mendahului dalam berbuat kebaikan/keadilan dengan izin Allah. Yang demikian itu ialah limpah kurnia yang besar. (35:32)

  • Orang-orang yang beriman dan beramal soleh; mereka amatlah sedikit! (38:24, 69:41, 7:3, 7:10, 32:9, 67:23)

  • Sekumpulan besar dari umat-umat manusia yang terdahulu (sebelum Muhammad); dan sebilangan kecil dari orang-orang yang datang kemudian (selepas Muhammad). (56.13-14)

  • Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata: “Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, maka tidak ada kebimbangan terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita ... Mereka ialah orang-orang yang Kami terima dari mereka amalnya yang baik yang mereka telah kerjakan, dan Kami ampunkan kesalahan-kesalahannya; dalam kumpulan ahli Syurga, sebagai memenuhi janji yang benar, yang telah dijanjikan kepada mereka. (46:13/16) Enlightenment/Taubat Nasuha/Nafsu Mutmainnah.

  • Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata: “Tuhan kami ialah Allah”, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa: “Janganlah kamu bimbang dan janganlah kamu berdukacita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Kamilah penolong-penolong kamu dalam kehidupan dunia dan pada hari akhirat; dan kamu akan beroleh – pada hari akhirat – apa yang diingini oleh nafsu kamu, serta kamu akan beroleh – pada hari itu – apa yang kamu cita-citakan mendapatnya. (41:30-31)

  • Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al-Quran sebagai roh: apakah Kitab itu dan tidak juga mengetahui apakah iman itu; akan tetapi Kami jadikan Al-Quran: cahaya yang menerangi, Kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya engkau adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus, iaitu jalan Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ingatlah! Kepada Allah jualah kembali segala urusan. (42:52-53)

  • Kami mengutusmu sebagai saksi (33:45)

   • A witness is someone who has knowledge about a matter

     The beginning of wisdom is the ability to call things by their right names; “Ia telah mengajarkan Nabi Adam, akan segala nama benda-benda dan gunanya, kemudian ditunjukkannya kepada malaikat lalu Ia berfirman: “Terangkanlah kepadaKu nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar”. (2:31) Allah memberikan Hikmat kebijaksanaan kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Dan sesiapa yang diberikan hikmat itu maka sesungguhnya ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. (2:269)

     Jati diri ⭐⭐⭐⭐⭐ 10:47 42:51-53

    • What is the value of being Human?
    • What defines me?
    • Who am I?
     • Characters?
     • Naturalism? Relativism?
     • Statism? Idolatry?
     • Star? Qarun? Supremacism?
     • Moon? Haman? Schism?
     • Sun? Pharaoh? Materialism?
     • Spiritualism? Human? Animal?
     • Logical? Facts? Opinions?
     • Soul's integrity? Self-deception?
    • Where am I going?
     • What is Reality?
     • What is Knowledge?
     • What is Value?
     • What is Beauty?
     • What is Truth?
     • What is Law?
     • What is Justice?
     • What is God?
     • What is ¬ God?
     • What is Proof?
    • Why am I here on Earth?
     • What is Life?
     • What is the meaning of Life?
     • What is Lawful?
     • What is Cause?
     • What is Effect?
     • What is Validity?
     • What is Truth?
     • What is Soundness?
     • What is Right?
     • What is Wrong?
     • What is Fair?
     • WHY?
    • Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam dari belakang mereka, dan Ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri: “Bukankah Aku tuhan kamu?” Mereka semua menjawab: “Benar, kami menjadi saksi”. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: “Sesungguhnya kami adalah lalai tentang ini”. (7:172)

    • Jika ia "bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya" (4:82) If Allah guides someone, he cannot be misguided (39:37) If you see the illusion you are enlightened, but if you think that you are enlightened you are in the illusion.

   • Ia menamakan kamu: “orang-orang Islam” semenjak dahulu dan di dalam (Al-Quran) ini, supaya Rasulullah/69:40 menjadi saksi yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (22:78)
   • Kami jadikan kamu satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia dan Rasulullah/69:40 pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. (2:143)
   • Kami bangkitkan dalam kalangan tiap-tiap umat, seorang saksi terhadap mereka, dari golongan mereka sendiri (16:89)
   • Kami keluarkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, lalu Kami katakan: “Bawalah keterangan dan bukti kebenaran kamu” (28:75)
   • Aku menjadi pengawas terhadap mereka selama aku berada dalam kalangan mereka; kemudian apabila Engkau sempurnakan tempohku, menjadilah Engkau sendiri yang mengawasi keadaan mereka, dan Engkau jualah yang menjadi Saksi atas tiap-tiap sesuatu. (5:117)
   • Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia, kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik (natural rights/justice) dan melarang daripada segala perkara yang salah (forced justice), serta kamu pula beriman kepada Allah/Sunnatullah/Deen al-Fitrah (3:110)

Dan masa Tuhan himpunkan mereka, dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari. (10:45)
  Politik:
 1. Idelogi pemusatan kuasa 6:74
 2. Idelogi hierarki 6:76
 3. Idelogi diskriminasi 6:77
 4. Idelogi kebendaan 6:78