Action Plans

 1. Pendahuluan
  • Syaitan-syaitan manusia dan jin, setengahnya membisikkan kepada setengahnya yang lain kata-kata dusta (politik) yang indah-indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya. (6:112)


 2. Step 0: Tidak layak diberi kepercayaan/KHIANAT

  Dia lah Tuhan yang telah mengalirkan dua laut berdampingan, yang satu tawar lagi memuaskan dahaga, dan yang satu lagi masin lagi pahit; serta Ia menjadikan antara kedua-dua laut itu sempadan dan sekatan yang menyekat percampuran keduanya. (25:53); ...willingly or unwillingly (3:83) You cannot will it unless God wills (76:30, 3:179)

  The system of al-Masjid (fresh water) al-Haraam (sea water) - Al Wala' Wal Bara' (49:7)

  Allah menjadikan iman suatu perkara yang kamu cintai serta di perhiaskannya dalam hati kamu, dan menjadikan kekufuran dan perbuatan fasik serta perbuatan derhaka itu: perkara-perkara yang kamu benci; mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang tetap menurut jalan yang lurus (49:7)

  Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi “orang dalam”. Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telahpun nyata kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu memahaminya. (3:118)

  Maka jika Allah mengembalikan engkau kepada segolongan dari mereka, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar, maka katakanlah: “Kamu tidak sekali-kali akan keluar bersama-samaku selama-lamanya, dan kamu tidak sekali-kali akan memerangi musuh bersama-samaku; sesungguhnya kamu telah bersetuju tinggal pada kali yang pertama, oleh itu duduklah kamu bersama-sama orang-orang yang tinggal” (9:83) Kalaulah mereka keluar bersama kamu, tidaklah mereka menambahkan kamu melainkan kerosakan, dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu, hendak menimbulkan fitnah dalam kalangan kamu; sedang di antara kamu ada orang yang suka mendengar hasutan mereka. Dan Allah Maha Mengetahui akan orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka telah lakukan fitnah semenjak dahulu lagi, dan mereka merancangkan terhadapmu berbagai tipu daya, sehingga datanglah kebenaran, dan nyatalah ugama Allah, sedang mereka tidak suka kepadanya. (9:47-48)

  Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya. (2:9)
  Kami tidak mengajarkan syair kepadanya, dan kepandaian bersyair itu tidak sesuai baginya. Ia tidak lain melainkan nasihat pengajaran dan al-Quran yang jelas (hujahannya) (36:69)

 3. Step 1: Diberi kepercayaan dalam "berkomuniti"
 4. Step 2: Diberi kepercayaan "melaksanakan"
 5. Step 3: Diberi kepercayaan "memutuskan"
 6. Step 4: Diberi kepercayaan "menetapkan polisi"
0 Comments:

Post a Comment