Objective

 1. Pendahuluan
 2. 22:78 Mengenal maqqam/darjat atau peringkat jati diri untuk membina komuniti:
  • Step 0: Tiada kiblat menjadi manusia/Politik
  • Step 1: Jati diri Muslim 49:14 dan 4:65
  • Step 2: Jati diri Mukmin 49:15 dan 4:146
  • Step 3: Jati diri Mukmin 8:2 dan 46:13-16
  • Step 4: Jati diri Penggerak 56:10, 42:51-53, 41:30-31

 3. Step 0: Tiada kiblat menjadi manusia/Politik
 4. Step 1: Jati diri Muslim 49:14 dan 4:65
 5. Step 2: Jati diri Mukmin 49:15 dan 4:146
 6. Step 3: Jati diri Mukmin 8:2 dan 46:13-16
 7. Step 4: Jati diri Penggerak 56:10, 42:51-53, 41:30-31
0 Comments:

Post a Comment